Testy bezpieczeństwa {okien plastikowych – Przykłady kontroli jakości. Kontrolowanie bezpieczeństwa jest jedną z najważniejszych części testowania nowoczesnych okien i drzwi i musi spełniać określone wymagania paragrafów budowlanych. Świadectwem dobrej jakości okien jest aprobata Izby Budownictwa, która wyznacza ciężkie testy jakości. Jednym z ważnych rygorystycznych kontroli okien i drzwi jest test PAS24,  jest głównym z minimalnych standardów w Polsce, któreokna powinny spełniać. Obejmuje to niezależną Instytucję certyfikującą kontrolującą zakład produkcyjny na wszystkich etapach procesu produkcyjnego w celu przetestowania drzwi w ściśle określonych warunkach laboratoryjnych. Obejmuje ona czasowe ręczne ataki na bardzo wrażliwe części okien za pomocą narzędzi, różne testy udarności i dołączanie ręcznych obciążeń do punktów blokowania.